Uvjeti poslovanja

HILLBERG d.o.o. - AGENCIJA ZA NEKRETNINE ZAGREB je ovlašteno trgovačko društvo koja ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretninama, te je upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. 

Hillberg d.o.o je agencija za nekretnine specijalizirana za posredovanje u dugoročnom najmu i kupoprodaji luksuznih stanova i kuća, te zakupu poslovnih prostora (ureda, lokala, skladišta/hala) u Zagrebu.

Općim uvjetima poslovanja Hillberg d.o.o. uređuje se poslovni odnos između Hillberg d.o.o. i fizičke ili pravne osobe koja Hillberg d.o.o. daje nalog o posredovanju odn. sklapa ugovor o posredovanju.

Hillberg d.o.o. i fizička ili pravna osoba koja Hillberg d.o.o. daje nalog o posredovanju, sklapa s Hillberg d.o.o. ugovor o posredovanju:

- Kada najmodavac/zakupodavac/prodavatelj zatraži od Hillberg d.o.o. da ga dovede u vezu s najmoprimcem/zakupnikom/kupcem koji bi s njim pregovarao o sklapanju ugovora o najmu/zakupu/kupoprodaji nekretnine ili da posreduje u pronalaženju odgovarajućeg najmoprimca/zakupnika/kupca za njegovu nekretninu
- Kada najmoprimac/zakupnik/kupac zatraži od Hillberg d.o.o. da ga dovede u vezu s najmodavcem/zakupodavcem/prodavateljem nekretnine ili da posreduje u pronalaženju odgovarajuće nekretnine za najam/zakup/kupnju

Obveze Hillberg d.o.o. su:
- provjeriti vlasništvo nekretnine koje je predmet najma/zakupa/kupoprodaje,
- izvršiti prezentaciju predmetne nekretnine, 
- voditi pregovore neophodne za postizanje dogovora za najam/zakup/kupoprodaju predmetne nekretnine, 
- ishoditi izradu prijedloga ugovora o najmu/zakupu/kupoprodaji, 
- prisustvovati primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji. 

Posrednička naknada se plaća prilikom potpisivanja ugovora o najmu/zakupu/kupoprodaji.

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP – provizija od najmodavca i zakupodavca
100 % mjesečne najamnine/zakupnine + PDV (za najam ili zakup trajanja od 1 godine ili više)

UNAJMLJIVANJE I UZIMANJE U ZAKUP – provizija od najmoprimca i zakupnika
100 % mjesečne najamnine/zakupnine + PDV (za najam ili zakup trajanja od 1 godine ili više)

PRODAJA - provizija od prodavatelja
3% + PDV

KUPNJA - provizija od kupca
2% + PDV


U Zagrebu, 01.01.2015.

HILLBERG d.o.o. - AGENCIJA ZA NEKRETNINE ZAGREB