Uvjeti poslovanja

HILLBERG d.o.o. - AGENCIJA ZA NEKRETNINE ZAGREB je ovlašteno trgovačko društvo koja ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretninama, te je upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. 

Hillberg d.o.o je agencija za nekretnine specijalizirana za posredovanje u dugoročnom najmu luksuznih stanova i kuća, te zakupu poslovnih prostora (ureda, lokala, skladišta/hala) u Zagrebu.

Općim uvjetima poslovanja Hillberg d.o.o. uređuje se poslovni odnos između Hillberg d.o.o. i fizičke ili pravne osobe koja Hillberg d.o.o. daje nalog o posredovanju odn. sklapa ugovor o posredovanju.

Hillberg d.o.o. i fizička ili pravna osoba koja Hillberg d.o.o. daje nalog o posredovanju, sklapa s Hillberg d.o.o. ugovor o posredovanju:

- Kada najmodavac/zakupodavac zatraži od Hillberg d.o.o. da ga dovede u vezu s najmoprimcem/zakupnikom koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora o najmu/zakupu nekretnine ili da posreduje u pronalaženju odgovarajućeg najmoprimca/zakupnika za njegovu nekretninu
- Kada najmoprimac/zakupnik zatraži od Hillberg d.o.o. da ga dovede u vezu s najmodavcem/zakupodavcem nekretnine ili da posreduje u pronalaženju odgovarajuće nekretnine za najam/zakup

Obveze Hillberg d.o.o. su:
- provjeriti vlasništvo nekretnine koje je predmet najma/zakupa
- izvršiti prezentaciju predmetne nekretnine, 
- voditi pregovore neophodne za postizanje dogovora za najam/zakup predmetne nekretnine, 
- ishoditi izradu prijedloga ugovora o najmu/zakupu, 
- prisustvovati primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji. 

Posrednička naknada se plaća prilikom potpisivanja ugovora o najmu/zakupu.

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP – provizija od najmodavca i zakupodavca
100 % mjesečne najamnine/zakupnine + PDV (za najam ili zakup trajanja od 1 godine ili više)
Navedena naknada predstavlja polovinu ukupne provizije, dok je druga polovina provizije isključivo naplativa od najmoprimca/zakupnika nekretnine.

UNAJMLJIVANJE I UZIMANJE U ZAKUP – provizija od najmoprimca i zakupnika
100 % mjesečne najamnine/zakupnine + PDV (za najam ili zakup trajanja od 1 godine ili više)
Navedena naknada predstavlja polovinu ukupne provizije, dok je druga polovina provizije isključivo naplativa od najmodavca/zakupodavca nekretnine. 


U Zagrebu, 01.01.2015.

HILLBERG d.o.o. - AGENCIJA ZA NEKRETNINE ZAGREB